cls Cookies are used on this website to improve user experience and ensure the efficient functionality of the website. Please read our Cookie Policy to find out main types of cookies we use, and what we use them for.
Sürdürülebilirlik

Doğamızı önemsiyor karbon ayak izimizi küçültmek için sürdürülebilirlik politikamız ile geleceğimizi korumaya çalışıyoruz.

Rezervasyon
KİŞİ SAYISI
Ana Sayfa arrow Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Politikamız

İşletmemizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek,
Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak,
İşletmemiz çatısı altında güvenli gıda üretimi ile atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek,
Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak,
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek
Eğitimli çalışanlarımızı eğitimlerine uygun pozisyonlarda çalıştırmak, eğitim hayatı devam eden veya eğitim almak isteyen çalışanlarımızı desteklemek,
Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak,
Su güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek ve kişi başı su tüketimini düşürmek, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yapmak, atık su hattına gönderilmesini sağlamak,
Tesislerimizdeki faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, karbon salınımını ve sera gazı emisyonunu azaltmak,
Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek,
Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde başta yöresel ve ülkesel olmak üzere global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,
Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,
Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek,
İşletmemizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,
Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,
Tesislerimizdeki faaliyetlerimizden kaynaklanan Karbon Ayak İzimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve takibini sağlamak, bu bağlamda misafirlerimizi ve çalışanlarımızı ve çevremizdeki bireyleri toplu taşıma, bisiklet vb. egzoz emisyonu oluşturmayan araç kullanımına özendirmek,
İklim değişikliği ile birlikte gelen doğal afetlere karşı yaptığımız tatbikatlarla çalışanlarımızı bilinçlendirmek,
Sahilimizde Mavi Bayrak kriterlerinin devamlılığını sağlamak ve deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak, sağlıklı bir şekilde üreme ortamı oluşturmak için çalışmalarda bulunmak,
Tesislerimize ait karasal alanlarda ekolojik sistemi korumak, istilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, etkin yönetim prensibine sahip olmak,
Sürdürülebilirlik için her türlü etkinlik ve etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmek, paylaşım içinde olmak,

YÖNETİM

 

 

Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız

Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın
Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamak,
Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı
anlayışı esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurarak,
yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla karşılıklı kazanç ilkesini benimsemek,
İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek
Yerli üretim ve hizmet sağlayıcıları tercih ederek,
yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
İthal ürünler sadece yerel alternatifler bulunmuyorsa ya da yerel alternatifler
beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilmektedirler.
Etkin piyasa araştırması ile istenilen kalite, miktar ve zamanda,
en uygun koşullarla ürün ve hizmet temini sağlamak,
Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılıyor olanlardan tercih etmek.
Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlarına uyuyor olmasına,
Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmalar arasından tercih etmek,
Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek.
Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu,
geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler tercih etmek,
Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde
tanımlanan mevzuatlara uyuyor ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi, yaban hayatını,hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi,çalışanlarına sağladığı şartların ulusal ve uluslararası düzenlemelere
uygun olmasını ve insan haklarına önem veren paydaşlar arasından tercih etmek,
Tedarikçilerimizi tercih ederken; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınıyor,
iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını koruyor ve her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışıyor olmasına dikkat etmek,
Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek,
ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak, 

YÖNETİM

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilrilik raporumuzu hemen indir!

RAPORU İNDİR